Arayın
Twitter Facebook Instagram Linkedin Youtube Whatsapp
#25

#25 TÜRKONFED | Covid 19’un Kadın Girişimciliğine Etkisi

VERİ

3 Kavram

1 Kurum

12 Bulgu

Yeni raporlar için abone olun.Rapor Bülteni, her hafta yeni bülten yayınlar.

Merhaba,

Rapor Bülteni’nin 25. sayısında TÜRKONFED tarafından hazırlanan Covid-19’un Kadın Girişimciliğine Etkileri  araştırma raporunu inceledik.

Bu rapor, Covid-19 pandemisinin kadın girişimciler üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla 2021 yılının Mart ayı boyunca yürütülmüş araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır.

spot Bu raporda pandeminin kadın girişimcileri nasıl etkilediği ele alınıyor.

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Önce Kavramlar…
Pandemi, Ciro, Kısa Çalışma Ödeneği.
 • Pandemi: Dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalık.
 • Ciro: Bir firmanın veya özel şirketin tüm masraflarının düşülmeden kazanmış olduğu para miktarıdır.
 • Kısa Çalışma Ödeneği: Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

II. ARAŞTIRMACI KURUM

TÜRKONFED.
Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. İş insanlarının üye olduğu federasyon ve derneklerin çatısı altında 26 bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, 284 dernek üzerinden 50 bine yakın şirket bulundurmaktadır.

III. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Çevrimiçi Anket.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden 198 kadın girişimcinin katıldığı araştırmada kadın girişimcilerden çevrim içi anket yoluyla elde edilen veriler aracılığıyla katılımcıların devam eden Covid-19 pandemisinden nasıl etkilendikleri, gelecek öngörüleri ve beklentileri analiz edilmiştir.

IV. BULGULAR

Pandemi Kadın Girişimcileri Nasıl Etkiledi?

 • Girişimciler, pandeminin kadınları daha fazla olumsuz etkilediğini düşünüyorlar. Kadın girişimcilerin çalışanları arasında pandemiden çok olumsuz etkilenen kadınların oranı üçte ikiye yakın seyrederken, bu oran erkeklerde 45,5 olarak ölçülüyor. Kadın girişimcilerin istihdam ettikleri arasında kadınların ağırlığı göz önüne alındığında olumsuz etkilenmenin daha derin olduğu söylenebilir.
 • 2020 yılında cirosunun azaldığını beyan eden katılımcıların oranının (%74) iken bu oran 2019 yılına göre iki katına çıktığı görülüyor. (%28) Ek olarak raporda cirosu azalanların oranının 2,5 katına çıktığı vurgulanıyor.
 • Otellerin ve yeme içme mekânlarının uzun süreler boyunca kapalı kalması sebebiyle konaklama ve yemek sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında 2020’de cirosunu arttırabilmiş olanlar yok denecek kadar az. (%2,6). 2019 yılında ciro artışı kaydeden işletme oranının %41 olduğu göz önüne alındığında bu sektördeki düşüşün dramatik boyutlarda olduğu görülmekte.
 • İşletme temsilcilerinin yarısından çoğu salgın başladığından bu yana faaliyetlerinin -geçici de olsa- durduğunu beyan ediyor. (%69,7) Süre olarak incelemek gerekirse işletmelerin yaklaşık yarısı (%46,4) 9-16 hafta arasında kapalı kaldıklarını dile getirdi.
 • Pandemi döneminde kadınların erkeklerden daha yoğun bir şekilde iş kaybı yaşadıkları görülüyor. Katılımcıların %43’ü kadın çalışan sayısının azaldığını söylerken bu oran erkek çalışanlar için %32 olarak ölçülüyor.
 • İşletmelerin yaklaşık yarısının (%45,5) kısa çalışma ödeneğinden faydalandığı belirtiliyor.
 • İşletmelere yaşadıkları ekonomik durum sorulduğunda %49,5’i “çok zorluk çektiğini” beyan ediyor. Ancak çok zorluk çektiğini söyleyen bu işletmelerin %32,3’ü bu zorlukları aşmak için hiçbir şey yapmadığını belirtiyor.
 • Pandemi döneminde uygulanan ekonomik destek yahut teşvik paketleri hakkında katılımcıların %69’u “hiç yeterli değil” değerlendirmesinde bulunuyorlar.
 • İşletmelerin sadece dörtte biri 2021 yılı sonu için kâr öngörürken katılımcıların yarısı, 2021 yılı sonunda zarar edecekleri öngörüsü içerisinde. Bunun temel sebebini ise işletmelerin salgının kontrol altına alınma süreci ile ilgili öngörüleri oluşturmakta. Salgının ancak 2022 ve daha sonrasında kontrol altına alınacağını düşünenlerin oranı (%54,8) 2021 sonunda zarar edeceğini öngörenlerin oranıyla (%50,5) benzerlik teşkil ediyor.
 • Kadın girişimcilerin pandemi sürecinde ev işleri ve aileye ayırdıkları zamanda belirgin bir artış görülüyor. Alışveriş, kişisel bakım, spor gibi alanlara ayrılan zamanın azaldığı vurgulanıyor.
 • Kadın girişimcilerin duygu durumlarına bakıldığında çoğunlukla endişeli, yorgun, karamsar, üzgün gibi olumsuz hisler ön planda.
 • Kadın girişimcilerin bir yandan salgının kişisel ve psikolojik etkileriyle baş ederken öbür yandan işletmelerinin salgın sürecindeki yükünü taşımak zorunda kaldıkları görülüyor. Bütün bu süreçlerin birbirine eklendiği bir ortamda kadın girişimcilerin personellerine zaman ayırmakta, onların hayatını kolaylaştıracak tedbirler almakta zorlandıkları anlaşılıyor. Bu yönüyle kadın girişimcilerin hem hükümet hem oda ve borsalar hem de sektörün paydaşları tarafından ayrıca desteklenmeleri gerekiyor.

V. GELECEK SAYIDA

Gelecek sayıda TÜRKONFED tarafından hazırlanan Covid-19’un Kadın Girişimciliğine Etkileri  araştırma raporunu inceleyeceğiz.

Bülteni sevdiysen şayet abone olmayı ve arkadaşlarına tavsiye unutma.

Link burada.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle.

Hoşça bak zâtına.

Ömer Burak Tek & Şeyma Samur & Mansur Menteş & Ali Buğra Kara tarafından hazırlandı.