Arayın
Twitter Facebook Instagram Linkedin Youtube Whatsapp
#04

#4 Rawest | Kürt Gençler ’20: Benzerlikler, Farklar, Değişimler

VERİ

6 Kavram

5 Kurum

58 Bulgu

Yeni raporlar için abone olun.Rapor Bülteni, her hafta yeni bülten yayınlar.

Merhaba!

Bu hafta masamızda incelerken çok zevk aldığımız bir rapor var: Rawest Araştırma‘nın 31 Aralık 2020’de yayımladığı “Kürt Gençler ’20: Benzerlikler, Farklar, Değişimler” raporu. Çalışma, Kürt gençlerin sosyal ve siyasi tercihlerini resmederken aynı zamanda Türkiye’deki gençlerin geneli ile benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koyuyor. Sormayı unuttum bu arada. Nasılsın? Ben pandemi, yasaklar, gündem, şu bu derken gençliğim elimden kayıp gidiyormuş gibi hissediyorum. Bir de kuru üzüm ve fıstık yiyorum. Kabukları tabağın içine attım diye annem kesin kızacak. Neyse konuyu dağıtmayalım. Toplam okuma süresi bu hafta yaklaşık 9 dakika.

Hadi başlayalım!

spot 2021 yılı Türkiye'sinde Kürt gençler ne âlemde?

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Önce kavramlar…
Ana dilde eğitim, sivil siyaset, radikalizm, ayrımcılık, dünya vatandaşlığı ve dikey sosyal hareketlilik.
  • Ana dili: TDK’ya göre çocuğun ailesinden ve içinde yaşadığı topluluktan edindiği dil. Nazım Hikmet, ana dili için şöyle diyor: “İnsan tehlike karşısında ancak ana diliyle feryat edebiliyor.” Raporda sıkça bahsi geçen “ana dilde eğitim talebi” ana dili Kürtçe olan çocukların eğitiminin Kürtçe olarak yapılması talebi anlamına geliyor. Ana dilde eğitim talebi aynı zamanda Türkiye’deki en önemli fay hatlarından birini oluşturuyor.
  • Sivil siyaset: Bir kişi ya da grubun hukuk sınırları içerisinde demokratik haklarını kullanarak kendi düşünce ve menfaatleri doğrultusunda siyaset üretmesi olarak tanımlanabilir. Bu anlamda askeri siyasetin karşıtı olarak konumlandırılabilir. Raporda “Radikalleşme eğilimi azalırken ‘sivil siyasete’ ilginin çok daha yüksek olduğu görülüyor.” ifadesinde bahsi geçen “sivil siyaset” anayasal zeminde siyaset üreten aktörleri işaret ediyor.
  • Radikalizm: Köktenci yöntemler uygulayarak toplumsal bir değişim sağlama ve yapıları değiştirme düşüncesi olarak ifade edilebilir. Raporda sivil siyasetin karşısına konumlandırılan “radikalleşme eğilimi” ile anayasal zeminin dışında kalan aktörler işaretleniyor.
  • Ayrımcılık: Bireylere ya da gruplara aidiyet ve özellikleri sebebiyle kötü muamele edilmesi anlamına geliyor. Raporda Kürt gençlerin etnik aidiyetleri sebebiyle, yalnızca Kürt oldukları için ayrımcılığa uğradıklarını kaydediliyor.
  • Dünya vatandaşlığı: Yeryüzünde yaşayan insanların ırk, renk, dil ve inanç ayrımı olmaksızın ulus devletler olmaksızın dünyanın vatandaşları olduğu fikri veya bundan doğan kimlik olarak tanımlanabilir. Dünya vatandaşlığı Soğuk Savaş bitip küreselleşmenin etkisinin tüm dünyada hissedildiği dönemde daha da “popüler” hâle gelmişti ancak yeniden milliyetçilik fikrinin yükseldiği günümüz dünyasında eski etkisini kaybetmiş görünüyor.
  • Dikey sosyal hareketlilik: Bir sosyal tabakadan başka bir sosyal tabakaya geçişi ifade ediyor. Örneğin kast sistemi sebebiyle Hindistan’da dikey sosyal hareketliliğin az olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise sosyal tabakalar arası geçiş daha yumuşak olmaktadır.

II. ARAŞTIRMACI KURUM

Rawest Araştırma
Bölgesel analiz, ulusal etki.

2018 yılında Diyarbakır merkezli kurulan Rawest Araştırma bölge bazında siyasi araştırmalar yapıyor. Özellikle 2020 yılının sonunda “Kürt Gençler’20”, 2021 yılının başında “Bölgesel Siyasi Eğilimler Araştırması” çalışmalarıyla hayli ilgi gördü. Sitelerine girdiğinizde COVID-19 salgınının bölgedeki sosyo-ekonomik etkisi, ana dil bağlamında yapılan tartışmalar, kayyım atamaları ve daha benzer birçok konuda yapılan nitelikli araştırmalara erişebiliyorsunuz.

III. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Keşif çalışması, nitel ve nicel analiz.
Rawest’in lezzet tarifi…

Araştırmada 8 il kendi demografik yapılarına göre 3 bölgeye ayrılıyor. İlk bölge için Diyarbakır, Mardin Urfa ve Van şehirleri, ikinci bölge için Adana ve Mersin, son bölge için de İstanbul ve İzmir seçilmiş. Bu illerde mevcut durumu görmek adına öncelikle keşif çalışması yapılmış, ardından anket verileri toplanmış ve yorumlanmış.

Araştırma; kültürel yapı, ana dil, göç, ayrımcılık, sekülerleşme, kimlikler, siyasi eğilimler gibi konularda Kürt gençlerin düşünce ve aidiyetlerini mercek altına alıyor.

Çalışma kapsamında 8 ilden 18-30 yaş aralığındaki insanlara anket çalışması yapılmış ve 1473 kişiyle detaylı görüşmeler gerçekleştirilmiş.

IV. BULGULAR

2021 yılı Türkiye’sinde Kürt gençler ne âlemde? Benzerlikler, farklılıklar ve değişimler.

Demografi, eğitim durumu, istihdam.

İki jenerasyon arasında eğitim düzeyi açısından çarpıcı bir dönüşüm var. Genç Kürtler, anne-babalarına nazaran çok daha eğitimli.

·      Kürt gençlerinin %75’i ailesi ile yaşıyor. Bu oranın %60’ı bekar ve geniş aile ile, %16’sı evli ve çekirdek aile ile bir arada. %17’lik bir oran ise ailesinden ayrı arkadaşları ile veya yalnız yaşıyor. %7’lik bir oran ise yurt veya pansiyonda kalıyor.

·      Ebeveynlerin %76’sı lise altı eğitim düzeyine sahip. Gençlerin ise yarısı öğrenci. Lise altı eğitim durumu gençlerde %29’lara kadar düşmüş. Rapora göre Kürt gençler ebeveynlerinden farklı olarak okuma oranını yükseltiyorlar.

·      Eğitim ve istihdam arasındaki tablo çok paralel görünmüyor. Gençlerin yaklaşık %34’ü çalışıyor ve bu oranın %24’ü vasıfsız işçi statüsünde. Sadece %10 nitelikli bir işte çalışıyor. Türkiye ortalamasında her iki gençten biri iş sahibiyken Kürt gençlerinde bu oran üçte bire düşüyor. Kürt gençlerin üçte biri ne eğitimde ne de istihdamda bulunuyor.

·      Rapora göre Kürt genç kadınlar eğitimde ve özellikle de istihdamda daha dezavantajlı durumda.

Sosyokültürel Yönelimler ve Tercihler.

Yaşam Memnuniyeti

Erkekler kadınlara göre daha mutsuz ve memnuniyetsiz. 

·      Kürt gençlerin memnuniyet oranı Türkiye ortalamasına göre oldukça düşük. Buna ek olarak büyükşehirlere giden Kürt gençlerinin memnuniyetsizlik oranı Kürtlerin yoğun yaşadığı şehirlerden daha düşük.

Kaygılar ve Hayaller

Kaygıların bitmesi için siyasal normalleşme şart!

·      Ülkedeki adalet sisteminin öngörülemez olması gençleri kaygılandırıyor. Ama bununla birlikte en büyük kaygı kaynağı ekonomi. İşsizlik ve geçim sıkıntısını en önemli kaygı olarak görenlerin oranı %62. %5,7 için gelecek kaygısı, %5,8 için ise eğitim. Ayrıca savaş, adalet gibi siyasi kaygıları dile getiren Kürt gençlerinin oranı %20.

·      İlk üç hayalin ilkini %50 oranı ile iş, kariyer, ev veya araba gibi şeyler oluşturuyor. Seyahat %12, huzur ve mutluluk ise üçüncü sırada.

·      Yurtdışına çıkma arzusunun da temelinde ekonomik nedenler ağırlıkta. Kürt gençlerin %58’i yurt dışında eğitim almak istiyor. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerini tercih ediyorlar.

Gündelik Alışkanlıklar, Medya Alışkanlıkları

 Gençlerin yarısı sigara, üçte biri alkol, %5’i ise uyuşturucu kullanıyor.

·      Sigara kullanımı Türkiye ortalamasının 1 puan altında, alkol ise 4,5 puan üstte. Uyuşturucu ise 1 puan yüksek. Erkek ve bekar kullanıcılar ise çoğunlukta.

·      Gençlerin %24’ü interneti her gün kullanıyor. Günde en az iki saat vakit ayıranların oranı ise %78.

·      Türkiye’de gençler arasında twitter kullanımı %30. Kürt Gençleri arasında ise %44. Raporda Instagram, Whatsapp ve Twitter sırayla ilk üç sırada kullanılan platformlar.

·      Kürt gençlerinin TV izleme oranı Türkiye ortalamasına yakın .Aşiret ve töre temalı dizilere oldukça mesafeliler. Öte yandan aynı mesafe milliyetçi veya militarist” öğelerle bezenmiş dizilere de var.

Sanat ve Spor Tercihleri

Kürtçe müzik dinleme, Kürtçe konuşma ve Kürt takımlarını tutma eğilimleri yükseliyor.

·      Müzik repertuarı bakımından gençler hem kendi kuşağındaki Türk gençlerden hem de Aynur ve Mem Ararat gibi sanatçıları dinleyerek önceki Kürt kuşağından ayrışıyorlar.

·      Ahmet Kaya, Sezen Aksu ve Ciwan Haco ilk üç sırada dinlenen sanatçılar. AK Partili gençler için Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses ve Sezen Aksu ilk üç sırada. CHP’li gençler için Ahmet Kaya, Sezen Aksu ve Müslüm Gürses karşımıza çıkıyor. HDP’li gençler için ise Ahmet Kaya, Ciwan Haco ve Şivan Perwer ilk üç sırada.

·      Taraftarı olunan futbol kulüpleri %40,5 ile Galatasaray, %23,6 ile Fenerbahçe, %22,2 ile Beşiktaş ve %11,9 ile Amed spor olarak görünüyor.

Özel Hayat Tercihleri

 Kürt gençleri üçte biri sevgililerini ailelerinden gizliyorlar. 

·      Gençlerin %35,5’inin sevgilisi var ve bu oran Türkiye ortalamasının 5 puan altında.

·      Kadınlar flört, sevgililik gibi aşamalara erkeklerden daha olumlu bakıyor.

·      AK Parti’ye oy verenlerin %92,4’ü evlenmeden cinsel ilişkide bulunmayı doğru görmezken bu oran CHP’ye oy verenlerde %38,3, HDP’ye oy verenlerde ise %51,8.

·      Birçok Kürt genci için en önemli politik sorun anadil ve ayrımcılık. Ayrımcılığa uğrayan gençler hem ana dillerini hem de kimliklerini daha fazla sahipleniyorlar.

·      Evlenme yaşı Türkiye ortalamasının 3 puan üstünde. Çocuk sayısı tercihi de ortalamanın üzerinde görünüyor.

Kimlik.

Kürt gençleri Kürt kimliğini muhafaza ederek evrensel kimliklerle bağ kuruyorlar.

·      Kürt gençler arasında Müslüman ve Kürt kimliği en yaygın kabul gören kimlik. Daha sonra özgürlükçü, dünya vatandaşı ve eşitlikçi kimlikleri geliyor. AK Partililerde her beş kişiden dördü Müslüman kimliğini vurgularken bu vurgu HDP’lilerde üçte bir, CHP’lilerde beşte bir oranında. Kürt kimliği HDP’lilerde yaklaşık üçte iki oranında sahiplenirken AK Partililerin üçte biri bu kimliği vurguluyor. Üç parti arasında Kürt kimliği en az CHP’lilerce vurgulanıyor. Müslüman vurgusu AK Partililerden, Kürt vurgusu HDP’lilerden, özgürlükçülük vurgusu HDP ve CHP’lilerden, dünya vatandaşlığı vurgusu ise CHP’lilerden geliyor.

·      Vatansever ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlikleri HDP’li gençlerce neredeyse hiç sahiplenilmezken, CHP’li gençlerce zayıf bir oranda sahipleniliyor. En güçlü vurguyu yapan AK Partili Kürt gençlerde dahi bu oran %30’u bulmuyor.

·      Kürt gençler arasında laik kimliği 1-10 skalasında 5 puan alırken Atatürkçü kimliği 2.6 puan alıyor.

·      Kürt gençlerin gelecek planları rapora göre Türkiye içinde kalıyor. %30 Diyarbakır, %26 İzmir, %24 İstanbul yaşam alanı tercih. Örneğin Türkiye dışından Erbil %4 gibi bir oranla oldukça düşük kalıyor.

·      Kürt gençlerin yarına yakını bir Türk sevgili istemiyor. Bu durum ayrımcılık ve belki de dışlanmanın sonucu.

Sosyal Hayat Tercihleri.

Siyasal tercihler kadar, yaşanılan şehir ve cinsiyet de gençlerin toplumsal meseleler hakkındaki tavırlarını belirleyen kategoriler olarak görünüyor.

·      Gençlerin yaklaşık %65’i kadınlar istediği saatte dışarı çıkabilir derken, yaklaşık %58’i cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasını destekliyor. Din derslerinin zorunlu olmasını yönelik destek ile kürtajın yasak olmasını savunanların oranı ise %30’da kalıyor.

·      Tabloya göre kadınların istediği saatte dışarı çıkması konusunda Ak Parti’li gençler %38, CHP’lilerin %79, HDP’lilerin ise %72 olumlu bakıyor.

·      Liseye/Üniversiteye bir aileden bir kişi gidebilecekse erkek çocuk gitmeli diyenlerin oranında ise Ak Parti %12, , HDP ise %5, CHP %4 görünüyor. Tabloda 10 soru var ve her bir soru partilerin dağılımlarına göre şekillenmiş.

·      Bir diğer tablo kimlik bazlı sosyal mesafeleri inceliyor. Bu tabloya göre örneğin tarikat mensubu birinin öğretmeni olmasını istemeyenlerin oranı %83, belediye başkanı olmasını istemeyenler %85, sevgili olmasını istemeyenler ise %89. Başörtülü birinin öğretmeni olmasını istemeyenler %18, belediye başkanı olmasını istemeyenler %14 ve sevgili olmak istemeyenler %35. Bunun dışında Eşcinsel, Ateist, Suriyeli, Türk, Rum, Japon gibi sorularda aynı bağlamda sorulmuş. En çok istenmeyen üç kimlik ise Tarikat mensubu/sofu, eşcinsel ve ateist daha sonra ise Suriyeli ve Arap kimlikleri geliyor.

·      Bir diğer ilginç nokta AK Partililerin Ermenilere, CHP’lilerin Suriyelilere, HDP’lilerin ise Türklere mesafeli durması.

Temel Problemler ve Siyasal Tercihler

Göç.

Batıda doğmuş ya da oraya yıllar önce göç etmiş gençlerin hayatı çoğunlukla okulda, işte, arkadaşlık ilişkilerinde ilk karşılaşmalarından başlayarak “Kürtlüğün kendilerine hatırlatılması” serüveniyle başlıyor.

·      Kürt gençlerinin yarısından fazlasının hayatında göç olgusu var. Batı illerinde yaşayan her 5 gençten 2’si doğuda doğup büyümüş. Göçün temel iki sebebi ise eğitim ve iş.

·      Gençlerin büyükşehir deneyimi tutunmak için bir arayışla şekilleniyor. Burada İslami cemaatler, popüler kültür ortamları, Kürt gençlerinden müteşekkil çevrelere temas ediyor ve tutunuyorlar.

·      İzmir ve Adana rapora göre bu tutunma hikayesinde ön plana çıkan iki şehir.

·      Gelir düzeyi düşük gençler memleketlerine dönmek isterlerken, orta sınıf ve üzeri bir statüde yer alanlar yaşadıkları göç ilini merkeze alan bir gelecek tasavvuruna sahipler.

Ayrımcılık.

Gençler batıda Kürtler aleyhine bir ön yargı olduğunu ve bu sebeple ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşünüyorlar.

·      Batı illerinde yaşayan gençler daha çok bireysel olarak ayrımcılığa uğradıklarını düşünürken Kürt illerinde yaşayan gençler devlet odaklı bir kolektif ayrımcılığın mağduru olduklarını düşünüyorlar.

Din.

Ateist, deist, agnostik gibi kimlikler AK Parti’ye yakın Kürt gençlerde oldukça nadir görülürken CHP ve HDP’ye yakın Kürt gençlerinin dörtte biri kendini bu kimliklerle tanımlıyorlar.

·      Kürt illerinde yaşayanlar batıya göç etmiş olanlardan, evli olanlar bekarlardan, ailesiyle birlikte yaşayanlar arkadaşları ile veya yalnız yaşayanlardan, kalabalık ailelerde yaşayanlar diğerlerinden, köyde uzun süre yaşamış olanlar daha az yaşamış olanlardan, ekonomik durumu düşük ve geliri az olanlar geliri yüksek olanlardan daha dindar bir profil çiziyorlar.

·      Kürt gençlerinin dinî kanaat önderi olarak en çok zikrettikleri isim açık ara Said Nursi. Onu daha düşük yoğunlukta Ali Şeriati, Malcolm X ve Mustafa İslamoğlu izliyor.

·      Mezhebi kimlikte Şafi mezhebi açık ara önde.

·      Kendini ateist, agnostik ve deist olarak tanımlayan Kürt gençleri içinde erkeklerin oranı kadınlardan daha fazla. Her dört erkeğe karşılık üç kadın kendini bu kimliklerle tanımlıyor. Öte yandan genç kadınların daha dindar ve muhafazakâr profil çizdiği, başörtülü genç Kürt kadınlarının oranının Türkiye ortalamasın bir hayli üstünde seyrettiği görülüyor.

·      Gençlerin dinden uzaklaşma serüveninde bireysel okumalar, değişen arkadaş ortamları, aile baskısı, dinin siyasi bir kulvarda temsil edilmesi ya da dini kurumların siyasetle yakın ilişki kurması gibi meseleler öne çıkıyor. Öte yandan AK Parti’nin dini temsil içinde olduğunun düşünülmesi dinden uzaklaştıran ilk faktör olarak karşımıza çıkıyor. İkinci neden olarak İŞİD ve benzeri İslami silahlı örgütlerin Kobani’ye saldırdığı atmosfer görünüyor.

Ana Dil.

Kürt gençlerinin en az beşte biri Kürtçeyi artık pek bilmiyor ve neredeyse hiç kullanmıyorlar.

·      Önceki kuşaklara nazaran Kürt dili ve kimliğinin önündeki engellerin belirgin bir biçimde azalmış olmasına rağmen dilin kullanımının hızlı bir biçimde düşüyor olması ve özellikle Zazakî’nin kaybolmaya yüz tutan diller arasına girmesi, Kürtlerin önemli bir kesiminde bu kültürel asimilasyon ile birlikte politik taleplerin de azalacağı korkusuna sebep oluyor.

·      Eğitim dilinin iki dilli olması Ak Partili gençlerde %49, HDP’li gençlerde ise %76 oranında kabul görüyor.

Siyasal Tercihler ve Siyasetten Beklentiler.

Kürt gençlerinin kültürel alana ilgi göstermelerinin sebeplerinden biri “eziyet gördükleri” siyaset alanından kültürel alana kaçışları olduğu söylenebilir.

·      Kürt gençleri Türkiye’yi hemen her alanda kötü görüyorlar. Sorunların başında siyaset kurumu var. Onun ürettiği sorunlar ise kadın sorunları, ekonomi ve adalet.

·      AK Partili, CHP’li ve HDP’li gençler ekonomik kriz konusunda %50’nin üzerinde mutabıklar. Türkiye’nin AB’ye üye olmayacağına dair inanç her üç partide de yüksek. Suriye politikasının doğru bulunmaması noktasında Ak Parti’li gençler %44 orana sahipler. Bu konuda CHP %78, HDP %90 orana sahip.

·      Kürt gençlerinin siyasetten beklentileri; yolsuzluk ve kayırmacılığın sona ermesi, gençlerin karar mekanizmalarına dahil edilmesi, gençlerin istihdam edileceği teknoloji odaklı kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi gibi genel ve kişisel başlıkların yanında Kürtçeye kamusal bir statü verilmesi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi kolektif talepleri de içeriyor.

Siyasi Parti Tercihleri

·      HDP’li gençlerin yarısı CHP’yi ikinci partileri olarak görüyorlar. AK Parti de kendi genç Kürt seçmeninin bile önemli bir kısmını MHP ile yakınlaştırmayı başarmış. AK Parti’ye oy vermiş genç Kürtler içinde ikinci partisi MHP olanların oranı yüzde 33,3.

·      Ankara’da CHP adayı olarak girdiği yarışta seçimi kazanan Mansur Yavaş, CHP’li diğer büyükşehir belediyeleri ile gösterdiği performans sayesinde Kürt gençlerinin ilgisini çekebilmiş görünüyor.

·      Kemalizm ile tarihsel sorununu öne çıkararak CHP ile uzlaşmayacağının altını çizen gençler olmakla birlikte CHP ile partinin tarihinden değil de deneyimlerinden hareketle kurdukları bağın güçleneceğine dair emareler gösterenler de bulunuyor.

Siyasi Liderlere Karşı Tutum

2018’de AK Parti’ye oy vermiş Kürt gençlerin beşte biri AK Parti’ye oy vermeyeceğini söylüyorlar.

·      Kürt gençleri için beğenilen liderler, kişilerin politik pozisyonlarına göre şekillense de İmamoğlu ve Demirtaş, onların partilerine mensup olmayanların da beğendiği iki isim. Kürt Siyasetinde uzun zaman sonra öne çıkan önemli bir aktör olarak Demirtaş, açık ara en beğenilen siyasi lider.

·      Kimin Cumhurbaşkanı olmasını istedikleri şeklindeki açık uçlu soruya gençler Demirtaş, Erdoğan ve İmamoğlu cevaplarını veriyorlar. Dikkat çekici olan, Kürt gençlerinin %16 oranında ilk olarak İmamoğlu’nu dile getirmesi.

·      “Kim Cumhurbaşkanı olsun?” sorusuna %45 Demirtaş, %21 Erdoğan, %16 ise İmamoğlu diyor. Öte yandan Kasım 2019’da henüz parti kurmamış ve bilinirliği düşük olan Babacan’ın görünürlüğü arttıkça genç kuşakta bir ilgi uyandırdığı görülüyor.

Radikalleşme ve Şiddet

Kürt gençlerin çoğu yeniden bir çözüm sürecinin başlatılması taraftarı.

Gençler, Kürt kimliğini taşıyan dilin aşınmakta olduğu ve ayrımcılık yaşamalarından hareketle Kürtlerin sorunlarının çözülmesini arzu ediyorlar.

Peki genç Kürt kadınlarında durum ne?

·      Tüm bölgelerde Kürt genç kadınların en birincil kaygısı işsizlik ve ekonomideki kötüye gidiş.

·      Kürt genç kadınlar, öncelikle kadın olmaları üzerinden ayrımcılığa uğradıklarını ifade ediyor. Bu temayı sırasıyla etnik kimlik ve sonrasında da siyaseten muhalif olmak izliyor.

·      Çocuk bakımı işe girişte ve işe devamlılıkta belirgin bir engel. Çocuklu kadınlar kendilerini “genç” kategorisinde değerlendirmiyor.

·      Bölgede yaşayan Kürt genç kadınların gündelik hayatına aileleri daha çok müdahil olurken Batı illerinde yaşayanlar görece daha az ailelerinin etkisinde kalıyor. Bu durum bölgedeki kadınlara özellikle gündelik hayatlarında daha fazla geleneksel “yük” ve eşitsizlik olarak geri dönüyor.

·      Ailenin, özellikle de kadınların hayatında gündelik meselelerine ya da geleceklerine dair kararlar verme, bu kararlara uygun hareket etme ya da hayatında değişiklikler yapma konusunda bölgede ikamet eden genç kadınlar için daha belirleyici olduğuna yönelik gözlemler paylaşıldı.

·      Gençlerin, özelde de Kürt gençlerin ve genç kadınların siyasetten temel beklentisi kendilerini ve ihtiyaçlarını gerçekten dinleyen siyasetçilerin varlığı olarak karşımıza çıkıyor.

V. SONUÇ

Kürt meselesi: Günlük takip etmediğin anda gelişmeleri kaçırdığın ama yıllar geçse de hiç değişmeyen mesele.

Fransa’da Fransızlar yaşar, İngiltere’de İngilizler… Peki Türkiye’de? Türkiye’de kimler yaşar? Bu soruya bir grup insan “Türkiye’de Türkler, Kürtler, Çerkezler, Lazlar… yaşar.” cevabını verirken bir grup insan “Türkiye’de Türkler yaşar. Türkmen, Kürt, Çerkez, Laz ise alt kimliklerdir.” diyor. T.C. Anayasası 66. Maddeye göre ise “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk.” Kürt meselesi bağlamında bu tartışmalar devam ederken Kürtleri ve Kürt gençleri tek tipleştirmek sıkça yapılan hatalardan biri. Raporda Kürt gençlerin hem önceki kuşak ile hem de Türkiye gençliği ile benzer tarafları olsa da her iki gruptan da farklılaşan özellikler taşıdığının ve kendi içinde de heterojen bir yapı barındırdığının altı çiziliyor. Bu bağlamda genç Kürtler kadın ve erkek olmalarına, kendi şehirlerinde yahut batıda yaşıyor olmalarına, dindar ve seküler olmalarına, HDP, AK Parti ya da başka bir siyasete yakın olmalarına göre değişkenlikler arz ediyor.

VI. GELECEK SAYIDA

Rapor Bülteni bu haftalık bu kadar!
Veda busesi…

Gelecek hafta da burada olursan Kızılay Akademi tarafından hazırlanan 2020 yılında insani yardım alanında yaşanan önemli gelişmelere mercek tutan “Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020” çalışmasını inceleriz. Bu hafta hayli uzun oldu. Yoruldum vallahi. Umarım bülten faydalı olmuştur.

Haydi hoşça bak zâtına. Görüşürüz.

Ömer.

omerburaktek@gmail.com