Arayın
Twitter Facebook Instagram Linkedin Youtube Whatsapp
#24

#24 Podcaster App | Dünya Podcast Raporu, 2021

VERİ

2 Kavram

1 Kurum

24 Bulgu

Yeni raporlar için abone olun.Rapor Bülteni, her hafta yeni bülten yayınlar.

Merhaba,

Rapor Bülteni’nin 24. Sayısında Şeyma ve Ali Buğra ile Podcaster App tarafından hazırlanan Dünya Podcast Raporu, 2021 raporunu inceledik.

Bu rapor, 2021 yılında her bir kıtadaki podcast gelişimlerinin sistematik olarak aktarılması sonucu oluşturulmuş. İyi okumalar!

spot Bu raporda 2021 yılı için podcast üzerine küresel çaplı bulgular yer alıyor.

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Önce kavramlar…

Podcast, podcasting.
 • Podcast: Dijital medya dosyalarının taşınabilir medya oynatıcılarda veya bilgisayarlarda oynatılmak üzere internet üzerinden beslemeler (akışlar) yoluyla dağıtılma tekniği.
 • Podcasting: Ses, görüntü ve yazı içeren yayınların sonradan izlenmek üzere farklı taşınabilir cihazlara yüklenmesi.

II. ARAŞTIRMACI KURUM

Podcaster App
Türkiye’nin ilk global podcast uygulaması girişimi.

Halihazırda 50’den fazla podcast programı ve 65 podcast yayıncısı ile yayın hayatına 2020’den beri devam eden podcast ağı.

III. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Kaynak taraması ve uzman görüşü.

Raporda ortaya konan veriler nereden geliyor?

Raporda dünya geneline yönelik bir çerçeve çiziliyor ve elde edilen verilerin kıtalara göre dağılımı inceleniyor. Rapor hazırlanırken Reuters Gazetecilik Enstitüsü 2021 Dijital Haber Raporu ve Edison Research Infinite Dial 2021 başta olmak üzere Stitcher Podcast Raporu, SMX 2021 Medya Raporu gibi pek çok farklı kaynaktan yararlanılmış ve bu kaynaklar raporun son kısmında yayımlanmış.

IV. BULGULAR

Rapor bize ne söylüyor?
Podcast üzerine küresel çaplı bulgular.
 • 2021 yılında 485 milyon aktif podcast dinleyicisi, 150 binden fazla podcast üretilmiş. 2020 ile kıyaslandığında içerik sayısında %20 oranında artış görülüyor.
 • İçeriklerde 100’den fazla dil kullanılmış.
 • Dinleyicilerin büyük kısmının gençler olduğu gözlemleniyor. Verilere göre dinleyicilerin %67’si 18 ila 44 yaş arasında.
 • Global ölçekte aylık podcast dinleme oranı %31.
 • Google Trend verilerine göre “podcast” terimi en çok İrlanda’da aratıldı. Podcast ile alakalı olarak en çok aratılan 3 içerik; The Bible in a yearCrypto Podcast ve Smart Less.
 • Pek çok siyasi ve toplumsal figür (Barack Obama, Prens Harry, Meghan Markle, Rob Lowe) podcast dünyasına katıldı.
 • Spotify uygulaması 2021 yılının sonbaharında yayınladığı gelir raporunda, tüm zamanların en yüksek reklam gelirinin (375 milyon dolar) elde edilmesinde podcast büyümesinin önemli bir etken olduğunu açıkladı.
 • Reklam verenlerin yarıya yakını (%45) podcastlerde reklam yaptıklarını belirtiyor. Dinleyicilerin de %41’i podcast sırasında duydukları reklamlara daha fazla güvendiklerini dile getirmiş.
 • Reuters Gazetecilik Enstitüsü 2021 Dijital Haber Raporu’na göre, Türkiye’de 2021 yılında son 1 ayda podcast dinleyenlerin oranı %37.
 • Türkiye’de 2021 yılının en popüler podcast programları; Merdiven Altı Terapi (Deniz Dülgeroğlu), Kendine İyi Davran (Beyhan Budak), Reddit Zone (Rekkitz)
 • 2021 yılında Avrupa’daki podcast bilinirliği %83. Avrupa ülkelerinde son 1 ayda en çok podcast dinleyen ülkeler arasında İrlanda başı çekiyor. (%41). Bu oranı İspanya (%38), Norveç (%37), İtalya (%31), Almanya (%25), Birleşik Krallık (%22) takip ediyor.
 • Amerika’da son 1 ayda podcast dinleyenlerin oranı %37. Bir başka araştırmaya göre ise, podcast dinleme alışkanlığında aylık %33 dinleme oranı ile Amerika dünyada 5. sırada.
 • SMX 2021 Medya Raporu’na göre, Amerika nüfusunun yarısından fazlası podcast dinlemektedir. Rapora göre aylık podcast dinleyicisi sayısı bir önceki yıla oranla %12 arttı ve 116 milyona ulaştı.
 • Kanada’da son 1 ayda podcast dinleyenlerin oranı %33. Edison Research Infinite Dial 2021’ e göre ise podcast bilinirliği Kanada’da %78 olarak ölçüldü. Ayrıca en az 1 kez podcast dinlemiş olanların sayısı %57.
 • Latin Amerika’da podcast dünyanın geneli ile benzer biçimde büyüyen bir alan. Spotify’a göre Brezilya’da aylık podcast tüketimi 2018 yılından bu yana %21 artış gösterdi. Şili’de son 1 ayda podcast dinleyenlerin oranı %35 ve Arjantin’de %29.
 • Asya ülkelerinde podcast dinleme alışkanlığı oldukça yaygın. Bir araştırma şirketine göre bölgedeki insanların %66’sı her gün ortalama 1 podcast dinliyor. Güney Kore son 1 ayda podcast dinleyenlerin oranı ile dünyada ilk sırada (%49). Japonya’da ise bu oran %25. News & Media Research Centre, Canberra, Australia’nın podcast dinlenmesi üzerine yaptığı bir araştırmaya göre, bölgedeki ülkelerde tüketicilerin yarısından fazlası podcast dinliyor. Bu oranlar; Filipinler’de %57, Hong Kong’da % 55 ve Güney Kore’de %54 şeklinde.
 • Hindistan ise Çin ve ABD’den sonra 3. Büyük podcast pazarı. Ayrıca Tayvan merkezli bir podcast platformu olan SoundOn 2019’dan bu yana 80 milyon indirilmeye ulaştı.
 • Avusturalya’ da son 1 ayda podcast dinleyenlerin oranı %31. Ayrıca en çok tercih edilen uygulama %26’lık oran ile YouTube Podcast. Edison Research Infinite Dial 2021 verilerine göre, Avusturalya’da podcast bilinirlik oranı %92, en az 1 kez podcast dinlemiş olanların oranı ise %60.
 • Afrika kıtasında podcast dünyanın geneline oranla oldukça geri planda duruyor. Araştırmacılar kıtada 1500 civarında farklı dilin konuşulmasının bu istatistiğin oluşmasında önemli bir etken olduğunu düşünüyor. Afrika’nın ilk ve tek podcast dergisi The Podcast Sessions iken Sound Africa bölgedeki podcast hareketliliğini artırmayı amaçlayan bir podcast organizasyonu olarak ön plana çıkmakta.
 • Afrika’daki en büyük podcast pazarları Nijerya, Güney Afrika ve Kenya. Edison Research Infinite Dial 2021 verilerine göre, Güney Afrika’da podcast bilinirliği %22 ve hayatında en az 1 kere podcast dinleyenlerin oranı %19.
 • Edison Research, Black Podcast Listener Report verilerine göre, 2021 yılında son bir ay içinde siyahi bir podcast yayıncısının podcastini dinleyenlerin oranı %29. Ayrıca siyahi dinleyicilerin siyahi podcast yayıncılarını daha çok tercih ettiği aktarılıyor. Siyahi dinleyicilerin %59’u eğer siyahi podcast yayıncıları daha fazla içerik üretirse bu içerikleri dinleyebileceklerini dile getiriyorlar. Ayrıca siyahi podcast dinleyicilerinin %52’si siyahi bir podcast yayıncısının olduğu podcaste reklam veren markadan alışveriş yapacaklarını belirtiyorlar.
 • Spotify Wrapped 2021 verilerine göre, uygulamanın 92 ayrı pazardan 299 milyon kullanıcısı var. Dinleyicisi sayısı 2019’dan beri %200 artış gösterdi ve toplam dinlenen podcast sayısı 2021 yılında %78 arttı. Gençlerin uygulamaya ve içeriklere olan ilgisi diğer kuşaklara göre daha fazla arttı. Verilere göre 2021 yılında Spotify’daki 15-44 yaş arası podcast dinleyicilerinin sayısı yıllık bazda %34 oranında arttı.
 • Raporda aktarılan gazeteci görüşüne göre, podcastin yaygınlaşmasının temel etmenlerinden birisi Covid-19. Ayrıca podcastin yükselişinin gelire daha kolay dönüşebilmesi sebebiyle devam edeceği tahmini öne çıkıyor.
 • Raporda podcast pazar büyüklüğünün 2028 yılı itibariyle 94 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca ilerleyen yıllarda hem podcast dinleyici sayısının hem de podcast içeriklerinin ciddi oranda artması ve yaygınlaşması öngörülüyor.

V. GÖRÜŞ

Dijital araçlar ve katılımcı siyaset üzerine.

Temsili demokrasinin işlevselliğini kaybettiği zamanlarda yurttaşların siyaset sahnesinde varoluş konumları genelde “nesne” biçiminde gerçekleşir.

21. yüzyılda bu soruna çözüm olarak kimi siyaset bilimciler mevcut demokrasi pratiğinin teknolojik gelişmeler ve gelişen iletişim imkanları dahilinde yurttaşın “özne” konumunda var olduğu bir “katılımcı siyaset/demokrasi” anlayışını öne sürmüşlerdir.

Katılımcı demokrasi anlayışına göre önemli olan yurttaşların yalnızca görüşlerine başvurma ve belirli seçim dönemlerinde oy kullanmalarının ötesinde karar alma süreçlerinde etkin olma ve var olan hakların aktif biçimde kullanılmasıdır. Bu tabloda dijitalleşme ise katılımcı demokrasinin ana unsurunu oluşturmaktadır.

Dünya’da teknolojik gelişmeleri siyasi katılım mekanizmalarında kullanan pek çok siyasi oluşum mevcuttur. İspanya’da sol kanatta yer alan Podemos ve İtalya’da sağ-muhafazakar kanatta yer alan 5 Yıldız Hareketi spektrumun farklı uçlarında yer alan örneklerdir.

Türkiye’de ise Oy ve Ötesi Derneği oluşturduğu “Dijital Demokrasi Platformu” ile katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi ve sorunlara özgürlükçü, eşitlikçi, adil ve sürdürülebilir çözümler üretmeye çalışmak üzere faaliyet göstermekte ve dijitalleşme ile katılımcı demokrasi arasındaki bağı kurmak adına Türkiye bazında örneklik teşkil etmektedir.

VI. GELECEK SAYIDA

TÜRKONFED.
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu.

Gelecek sayıda TÜRKONFED‘in hazırladığı Covid-19’un Kadın Girişimciliğine Etkileri Raporu adlı çalışmayı inceleyeceğiz.

Bülteni sevdiyseniz şayet abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye unutmayın.

Link burada. 

Gelecek sayıda görüşmek üzere.

Hoşça bakın zâtınıza.